Strykning

Vid strykning av lag efter 1 mars 2022 tas en avgift ut på 1000 kr/lag.

Kommentarer