Betalning

Anmälningsavgiften för alla klasser är 2000 kr. Anmälan är preliminär tills anmälningsavgiften är betald via insättning på bankgiro 958-4087 detta ska ske inom 14 dagar från er anmälan. Om anmälningsavgiften inte kommit oss till handa inom 14 dagar kommer er anmälan att tas bort.

Anmälan är giltig när anmälningsavgiften är betald. (kom i håg att ange anmälningsid numer vid betalning)


Ingen återbetalning av lagavgift görs efter 28/2-2023

Sista anmälningsdag till cupen 28/2-2023.

Force Majeure/Inställt evenemang
Mid Nordic Indoor Cup är inte återbetalningsansvarig och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Mid Nordic Indoor Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.

Kommentarer