Betalning

Anmälningsavgiften för alla klasser är 1500 kr och ska betalas in senast 14 dagar efter anmälan är gjord på bankgiro 958-4087 för att anmälan ska gälla. Ange anmälningsnummer (referens) vid betalning.


Ingen återbetalning av lagavgift görs efter 1 mars

Ingen återbetalning av deltagarkort efter 1 mars då vi gjort bokningar som är bindande

Kommentarer