Svenska Fotbollförbundets bestämmelser: Respektive distrikt ges rätt att medge s.k. åldersdispens för av SvFF sanktionerade ungdomstävlingar. Distriktsdispenser överförs automatiskt till andra riksomfattande turneringar.

Max 2 st överåriga (ett år äldre) på plan samtidigt.