Ny nyhet

Mid Nordic Indoor Cup spelas som planerat.

IFK Timrå står i nära kontakt med myndigheter och Svensk Fotboll och följer noga utvecklingen kopplat till spridningen av Corona Covid-19virus.

Regeringens beslut om begränsning av evenemang med deltagare upp till 500 personer påverkar inte nästa veckas cup som kommer spelas som planerat.

Beslutet baseras främst två grunder. Den indelning vi gjort av spelschemat där vi skapat ett schema som innebär kortare dagar på plats för lagen och att man endast spelar två av de fyra speldagarna samt att NCC-hallen inte har kapacitet för än 300 personer.

Vi och spelarna älskar publik, men eftersom man vet att allvarlig sjukdom till följd av Coronaviruset främst har drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar rekommenderar vi dessa grupper att ej närvara.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Undvik kontakt med sjuka människor.
Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.

1177 Vårdguiden har också uppdaterad information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

IFK Timrå väljer, som ett led av de allmänna råden, att spelare och domare tackar varandra efter match med att ställa upp på varsin sida av planen och ej ta i hand.

IFK Timrå följer den vidare händelseutvecklingen och nya beslut kan behöva fattas löpande beroende på hur situationen och rekommendationerna förändras.

Vi ber er alltså vara uppmärksamma på att denna information kan komma att ändras med kort varsel.

Tack för visad hänsyn!

//IFK Timrå