Betalning

Anmälningsavgiften för alla klasser är 1500 kr. Anmälan är preliminär tills anmälningsavgiften är betald via insättning på bankgiro 958-4087 detta ska ske inom 14 dagar från er anmälan. Om anmälningsavgiften inte kommit oss till handa inom 14 dagar kommer er anmälan att tas bort.

Anmälan är giltig när anmälningsavgiften är betald. (kom i håg att ange anmälningsid numer vid betalning)


Ingen återbetalning av lagavgift görs efter 27/2-2020

Sista anmälningsdag till cupen 27/2-2020.

Kommentarer