You are viewing the results for Mid Nordic Indoor Festival 2018. View the current results for Mid Nordic Indoor Festival 2019 here.

NCC-hallen

Address: Älvstrandsvägen 2, Sörberge
GPS: 62.50444, 17.34621

AB Timråbo Svenska Kyrkan Permobil SCA Timrå Kommun Svensk Idrott Quality Hotels IFK Timrå