You are viewing the results for Mid Nordic Indoor Festival 2018. View the current results for Mid Nordic Indoor Festival 2020 here.

NCC-hallen

Address: Älvstrandsvägen 2, Sörberge
GPS: 62.50444, 17.34621

AB Timråbo Svenska Kyrkan SCA Timrå Kommun Quality Hotels IFK Timrå