Betalning

Anmälningsavgiften för alla klasser är 1400 kr och ska betalas in senaste den 1 mars på bankgiro 958-4087. Ange anmälningsnummer (referens) vid betalning.


Ingen återbetalning av lagavgift görs efter 1 mars

Ingen återbetalning av deltagarkort efter 1 mars då vi gjort bokningar som är bindande

Kommentarer